رصد تکالیف قانونی

قانون بان یک سامانه مبتنی بر جمع‌سپاری است که تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی را رصد می‌کند.

تکالیف ثبت شده

تکالیف زمان گذشته

تعداد قانونگذاران

تعداد مجریان

آخرین تکالیف ثبت شده

در حال بارگذاری اطلاعات ...

ثبت تکلیف

قانون بان مبتنی بر جمع‌سپاری فعالیت می‌کند. تکالیف توسط شما ثبت شده و پیگیری می‌شوند. اگر حتی یک تکلیف قانونی می‌شناسید که در (لیست تکالیف ثبت شده) در قانون بان نیست آن را با ما به اشتراک بگذارید:

هدف از تأسیس این سامانه

نهادهای قانون‌گذار از جمله مجلس، سالانه قوانین بسیاری را تصویب می‌کنند و در آن، دستگاه‌های اجرایی را به تدوین یک آئین نامه یا توسعه یک سامانه یا ... مکلف می‌کنند و گاهی سال‌ها طول می‌کشد تا دستگاه‌های اجرایی آن تکلیف را عمل کنند. این خلاصه‌ی فرآیند معطل شدن بسیاری از قوانین در کشور ماست.

این سامانه تلاش می‌کند این تکالیف اجرایی را با کمک شما رصد کرده و به تاخیر دستگاه‌های اجرایی را به گوش مسئولین برساند. در این مسیر یاریگر ما باشید.

در حال بارگذاری اطلاعات ...

حامیان

  • شفافیت برای ایران

  • پایش

  • سمن دیده‌بان شفافیت و عدالت

ارتباط با ما

این سامانه و انبوهی ایده برای سامانه‌های دیگر با مشارکت شما تکمیل خواهند شد. در انجمن شفافیت برای ایران منتظر نظرات گرم و دوستانه‌ی شما هستیم.

ورود به انجمن