تکالیف توسط شما ثبت شده و نظارت می‌شوند. در این مسیر با ثبت تکلیف یاریگر ما باشید.

راهنما

 • عنوان تکلیف قانونی (الزامی):
  عنوانی که تکلیف قانونی به آن مشهور است چیست؟. مثلا برای ماده‌ی ۲۹ برنامه‌ی ششم عنوان «شفافیت حقوق مدیران دولتی» را انتخاب کردیم.
 • عنوان قانونی (الزامی):
  عنوان قانون چیست؟ مثلا ماده‌ی ۲۹ در قانون «برنامه ششم توسعه» تکلیف شده است.
 • خلاصه قانون (الزامی):
  خلاصه‌ای از تکلیف را وارد نمایید
 • متن تکلیف قانونی (الزامی):
  متن قانون و ماده یا موادی که در آن تکلیف شده است چیست؟
 • تاریخ تصویب قانون (الزامی):
  در چه تاریخی این قانون به تصویب رسیده است؟
 • مرجع تصویب کننده‌ی قانون (اختیاری):
  کدام نهاد قانون‌گذار در کشور این قانون را تصویب کرده است؟ مثلا برای ماده‌ی ۲۹ : مجلس شورای اسلامی
 • مجری (اختیاری):
  مجری یا مجریان این قانون چه دستگاه‌های اجرایی هستند؟ مثلا برای ماده‌ی ۲۹ سازمان اداری استخدامی
 • مهلت (اختیاری):
  مهلت اجرای این قانون چقدر بوده است؟ مثلا در ماده‌ی ۲۹ برنامه‌ی ششم این سامانه ظرف یک سال پس از تصویب باید اجرایی شود.
 • لینک به قانون (اختیاری):
  اگر منبعی را می‌شناسید که این قانون در آن منعکس شده است با ما به اشتراک بگذارید.
تکالیف موردنظر خورد را
در فرم زیر وارد نمایید
قانون‌گذاران
مجریان